Zaznacz stronę

O nas

Biuro Obsługi Firm CETERIS istnieje i działa na łódzkim rynku od 2007 roku, a wiedzę i doświadczenie pozwalające świadczyć nasze usługi na najwyższym poziomie zdobywamy już od ponad 20 lat.
Naszym priorytetem jest pełne zaangażowanie sprawy naszych Klientów, rzetelność, oraz dostosowanie usług do indywidualnych oczekiwań i potrzeb Państwa firmy.

Świadczymy usługi zarówno dla spółek prawa handlowego, jak i osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą. Zachęcamy do współpracy z nami już od pierwszych kroków związanych z rejestracją działalności w KRS,  czy też w systemie CEIDG. Towarzyszymy Państwu we wszystkich działaniach związanych z działalnością gospodarczą. Zapewniamy pomoc w doborze optymalnych rozwiązań księgowych i podatkowych, a także reprezentujemy naszych Klientów w kontakatach z organami administracji państwowej.

Możecie Państwo liczyć na nasze wsparcie merytoryczne również na etapie likwidacji działalności gospodarczej.

W zakresie naszych usług oferujemy Państwu:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych, w których zakres wchodzi:

 • kompleksowe prowadzenie zapisów zdarzeń gospodarczych na konach księgi głównej i ksiąg pomocniczych
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji podatkowej na którą składają się:
  – odrębne ewidencje dla celów podatku od towarów i usług,
  – ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  – ewidencje wyposażenia,
 •  sporządzanie miesięcznych (lub kwartalnych) deklaracji podatku VAT,
 • porządzanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
 • obliczanie zaliczki dla podatku dochodowego od osób prawnych,
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego
 • przekazywanie innych informacji i sprawozdań dla urzędów skarbowych, statystycznych, instytucji finansowych wymagane przepisami prawa.

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w których zakres wchodzi:

 • dokonywanie rejestracji zdarzeń gospodarczych na podstawie dokumentów księgowych
 • ustalanie zaliczek na podatek dochodowy PIT
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji do celów podatku VAT dla podatników VAT
 • sporządzanie miesięcznych (lub kwartalnych) deklaracji VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych

Prowadzenie ewidencji ryczałtu; w skład tej usługi wchodzi:

 • ustalenie, czy podatnikowi przysługuje wybór opodatkowania przychodów z działalności podatkiem zryczałtowanym,
 • ustalanie stawek ryczałtu dla poszczególnych rodzajów świadczonych przez klienta usług,
 • prowadzenie ewidencji przychodów celem ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego
 • prowadzenie  ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia,
 • odrębnych ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,

Obsługa kadrowo-płacowa, w której skład wchodzą następujące czynności:

 

 • wprowadzanie danych personalnych Państwa pracowników do programów komputerowych wykorzystywanych w celu obsługi kadrowej,
 • archiwizowanie danych pracowniczych oraz bieżące prowadzenie akt (zgodnie z wymogami prawa pracy),
 • rejestrowanie zwolnień lekarskich, składanie wniosków do ZUS o wypłate zasiłku chorobowego,
 • rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
 • prowadzenie kartoteki wynagrodzeń,
 • sporzadzanie list płac,
 • przygotowywanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS
 • przygotowywanie raportów RMUA,
 • przygotowywanie deklaracji i informacji o wysokości comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy (PIT-4, PIT-8A),
 • przygotowanie i składanie rocznych zestawień o dochodach (PIT-11, PIT-4R, PIT-40).

Wyprowadzanie zaległości.

W natłoku spraw związanych z prowadzoną działalnością może sie zdarzyć, iż zajdzie konieczność poprawienia dokumentacji sporządzonej przez Państwa samych, bądź też korekty błędów powstałych z przyczyn od Państwa niezależnych. W tym zakresie oferujemy niezwłoczną pomoc w zakresie:

 • wprowadzenia zaległych księgowań,
 • przygotowania zaległych ewidencji,
 • przygotowania w imieniu klienta zaległych deklaracji i zeznań podatkowych,
 • przygotowania w imieniu klienta zaległych sprawozdań finansowych.

Biuro Obsługi Firm CETERIS
Dorota Nagórna

Aleksandrowska 12 lok 48
91-120 Łódź

NIP: 5441097037

Tel. 42 637 37 00

Tel. kom. 509778910

adres mail: dorii@op.pl

Godziny pracy biura:

pon-czw 9.00 – 17.00
pt 9.00 – 14.00

.

Call Now Button